Träblås
reparationer
sedan
1985

 

 

 

KONTAKT
KARTA

Kristianstad
Musikverkstad
Lagmansgatan 4
291 53 Kristianstad
044 - 20 90 20
0733 - 90 97 77


Begränsade öppettider

18/8 – 14/9

Då jag även arbetar inom media
är mina öppettider begränsade
fram till valet den 14 sept.

Måndag 1/9 öppet 18 - 20
Lördag 6/9 öppet 10 - 13

Mer information om öppettiderna
kommer efterhand .

Alltid anträffbar på tel.nr:
0733 – 90 97 77

- Välkommen -
Per Lundberg